Maj 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj 2020

I maj är i princip allt sått och det har börjat att växa på markerna. Nu ska jakten ske på marker där vi inte vill ha vildsvinen. Det är nu som djuren ska störas på betesmarker, åkermarker för att skapa en otrygghet där så dom håller sig i skogen istället. Sitter vi på åtlar och skjuter djuren så kommer dom att sprida sig i områden där vi inte vill ha dom och vi kan få problem att skydda det som skyddas ska.

Nu under vår och sommar har vildsvinen en förkärlek att gå på betesmarker och beta gräs så lägg extra energi på dessa marker.

Sedan mitten av april är alla vildsvin tillåtna men som vanligt är sugga som åtföljs av smågrisar fredad hela året. Jakttrycket ska läggas på små och brungrisar så de äldre djuren lär sig att det är farligt och håller sig undan.
Vi får använda olika mörkerhjälpmedel och använd dom med förnuft så är det ett alldeles ypperligt hjälpmedel för att skydda grödorna. Har ni inte själva tid att hålla koll på era vildsvin så finns kanske hjälpen hos förbundets, Vildsvinshjälp.se.

Där kan markägare få råd och hjälp genom det kontaktnät som byggts upp. Men naturligtvis om man redan har jakten utarrenderad ska jakträttsinnehavaren vara den förste man kontaktar om det uppstått bekymmer.
Glöm inte att rapportera skjutna vildsvin på viltdata.se

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-05-07 2020-05-07