Mars -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -17

Vildsvinsstammen ökar i hela länet, vi nådde över 7000 skjutna djur så stammens tillväxt är mycket god. Men, lokala variationer förekommer och vissa delar av länet har inga eller få vildsvin.

Stammen innehåller hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa. Avskjutningen anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet. Håll fortsatt uppsikt på vallar och betesmarker som blir attraktiva när vintern släpper.
Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade och jakt endast är tillåten på årsgrisar.

Vuxna vildsvin är helt fredade den 16 februari till den 15 april.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-04-18 2017-04-18