Mars -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -18

Februari månad har varit den kallaste och snörikaste månaden på många år i Västra Götaland. Nu när vi går in mars verkar kylan hålla i sig och tillsammans med ett snödjup som lokalt kan vara upp mot 50-60 cm så är läget högst allvarligt för viltet.

Nu går vi in i den period på året då de allra flesta suggorna får sina kultingar. Så länge smågrisarna ligger kvar i boet och diar suggan kommer de nog klara sig bra men problemen kommer att vara då de ska följa med suggan på fodersök. Den djupa snön gör att vildsvinen kommer ha svårt att förflytta sig och jag misstänker att vi kommer se en markant högre dödlighet på vildsvin denna vinter mot tidigare år. Det har setts en del randiga smågrisar i januari/februari men det verkar vara så att huvudperioden för grisningarna ligger rätt i år.

På många håll har vi fått en skarp skare som kommer ställa till det för viltet. Under snön är det knappt någon tjäle alls vilket naturligtvis är positivt för vildsvinen då de ska söka efter föda.

Nu är vi mitt inne i den fredningsperioden då vi inte får skjuta vildsvin över ett år. Med tanke på de etiska och moraliska aspekterna tycker jag att vi ska vara restriktiva med att jaga på åtlarna och utfodringsplatserna och istället ge viltet lugn och ro. Däremot ska vi naturligtvis hålla koll på åkermarkerna och betesmarkerna så vi inte får bökskador där.
Se till att skjuta rätt vildsvin nu under fredningstiden och håll etiken högt !!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-03-01 2018-03-01