Mars -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -19

Vi är nu mitt uppe i vildsvinens huvudsakliga föryngringsperiod. Det har setts spridda kullar under hela hösten/vintern men nu kommer toppen troligtvis. Det ses en del ensamma vuxna djur på åtelplatserna som kan vara suggor som lämnat sina smågrisar i boet under tiden hon söker föda. Vi får inte skjuta vuxna vildsvin denna period men misstag kan ske pga dåliga ljusförhållanden så största försiktighet ska råda vid jakten som vanligt.

Tjälen har gått ur marken på många ställen och mars månad verkar bli mild och snöfattig så de smågrisar som föds har stor chans att överleva vintern. Klimatet ihop med att det fortfarande är lätt att hitta föda kan leda till en högre kullstorlek mot normalt, med en högre överlevnads procent.

Det har varit en del bökskador på vallar och i betesmarker där man ser vildsvinens framfart. Det är lättbökat så det kan lokalt ge stora skador. Håll utkik om ni har marker som vildsvinen dras till och skjut vildsvinen där för att få en preventiv effekt.
Återigen vill vi trycka på att rapportera alla skjutna vildsvin på viltdata.se. Utan en bra avskjutningsstatistik är det väldigt svårt att beräkna stammens utveckling och ge råd till er jägare och markägare!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-03-18 2020-03-25