Mars - 15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars - 15

Vi ser en ökande population i Västra Götaland med en stor variation i täthet mellan olika delar av länet. Tillgången på föda är bra. Vädret har i år varit milt utan någon tjäle i marken.

Det kom en del kultingar tidigt i vintras sen avtog det och nu ser man små kultingar igen. Spridd föryngring så vi uppmanar jägarna till stor försiktighet på de vuxna vildsvinen efter 16 april.
När utfodring inte behövs i stödjande syfte bör inte foder läggas ut förutom i mindre mängder som åtel. Med mindre mängder avses den mängd foder som äts upp vid ett vildsvinsbesök
15 februari – 16 april är endast årsgrisar lovliga.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-04-07 2015-04-07