Mars -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -16

Jakten på vuxna vildsvin har uppehåll mellan 16 februari-15 april. Endast kultingar och årsgrisar är tillåtna. Tänk på att suggorna lämnar sina kultingar och går på fodersök själva och därmed ökar risken att man misstar suggan för en galt!

Våren är här och det ses en del vildsvin som rör sig på vallar och betesmarker. Efter vintern så är dom pigga på att leta efter rötter, maskar och insekter som är rena smörgåsbordet för vildsvinen. Ska man skjuta något djur så var extra noggrann med storleken.., att det verkligen är en kulting eller årgris..!!
Vi har en fortsatt låg skadebild men lokala variationer förekommer. När sådden börjar ska man vara extra observant på åkrar som vildsvinen kan leta föda på för att undvika bökskador.

Tänk på etiken, vildsvinen är ett lika ädelt vilt som övriga arter!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-04-15 2016-04-15