Mars 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars 2021

Vintern försvann över några nätter och det märks på vildsvinen. Dom börjar röra på sig och observeras ute på öppna marker där dom letar efter mer lättåtkomlig föda. Tjälen har delvis gått ur marken så nu har vildsvinen det relativt enkelt att böka.

Återigen ha koll på höstsådd och vallar så inte vildsvinen bökar på fel marker. Jaga dom intensivt på dessa marker och se till så dom håller sig mer i skogen.

Suggorna börjar bli rejält runda om magarna och en del suggor har redan fått sina små så var extra försiktiga när ni jagar så det inte skjuts fel djur. Att medvetet skjuta en sugga när hennes smågrisar är i boet är ett etiskt oförsvarbart sätt att hålla ner vildsvinsstammen, förutom att det är ett jaktbrott.

 Påminner om att de tekniska hjälpmedel vi får lov att använda, att det sköts på rätt sätt. Vi får t.ex. inte sitta i skogen och använda termiska kikarsikten utan de ska användas i öppen terräng eller på en åtel.

Vi ska skjuta många vildsvin men håll alltid etiken högt, vildsvinen är ett vilt som har lika högt värde som allt annat vilt i den svenska naturen.

Rapportera er avskjutning på Viltdata.se!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-03-04 2021-03-04