November -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -17

Nu i november är jakten i full gång. De rapporter som kommer in verkar peka mot att kullarna är födda i rätt tid på våren så det är inte så många randiga kultingar i skog och mark.

Fortfarande har hösten varit relativt mild utan större nederbörd eller kyla. Detta tillsammans med en bra foder-tillgång kommer troligen leda till att vildsvinsstammen ökar eller håller sig stabil.

Vildsvinen har en förkärlek för gamla vallar och betesmarker så håll koll på dessa under hösten och vintern. En liten flock med djur kan ställa till med mycket oreda på fel ställe. 
Håll ett fortsatt hårt jakttryck på årsgrisarna men även på unga gyltor i områden där vi vill minska tätheten.

Nu under november-december brunstar vildsvinen och då förekommer det att galtarna är hos sugg-grupperna mer frekvent. Var försiktiga så ni inte skjuter fel vildsvin under jakten. Att tro man skjuter en galt är ofta lika med att man skjuter en stor gylta eller sugga. Du måste tydligt se de olika könsskillnaderna innan du avlossar ditt skott.
Var uppmärksamma på att suggor åtföljda av smågrisar är fredade hela året. Att medvetet skjuta en sugga som tillfälligt har lämnat sina smågrisar för att söka föda, kan leda till jaktbrott.
Håll etiken högt !!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-12-06 2017-12-06