November -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -18

Rapporter om en stabil eller ökande vildsvinsstam kommer in från flera håll i länet. Den torra sommaren verkar inte ha påverkat vildsvinen i någon större omfattning utan tillväxten fortsätter.


Som vanligt under hösten får ni hålla koll på de växande grödorna. På många håll har jordbrukarna varit igång länge med sådden så stora arealer har höstgrödor som behöver tillsyn. Tillgången på ekollonen har också varit mycket god under hösten vilket märks då man ofta ser spår efter vildsvinens födosök i ekarnas närhet. Nu går vi snart in i den huvudsakliga brunstperioden så nu börjar unggaltarna stötas bort från suggrupperna. Dom kanske blir lite vildsna och ger fler observationer när dom börjar dra runt.
Risken för att träffa på randiga smågrisar är större i år mot tidigare och stöter ni på några i markerna så bryt hundjakten och flytta er till andra områden.  Med små kultingar i skogen sätter det höga krav på vilken typ av hundar man använder så jakten bedrivs med hög etik. Vi får aldrig tumma på etiken i jakten !
Håll som vanligt ett högt jakttryck på årsgrisar och kanske i än högre grad i år då det verkar som att stammen återigen ökar.
Vildsvinen är en resurs och ska behandlas med lika stor respekt som allt annat vilt.
Rapportera alla skjutna vildsvin på viltdata.se så vi får indikation på hur vildsvinsstammen utvecklas!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-11-01 2018-11-01