November -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -19

Från stora delar av länet kommer det täta rapporter om att det ses mycket vildsvin. Kullarna verkar vara större än normalt och det förekommer även randiga smågrisar i flockarna.

Från de rapporter som kommer hörs samstämmiga uppgifter om att vildsvinen ökar i hela länet och i de redan etablerade områdena ses ingen nedgång.

Vi går nu in i en lugnare period där det inte är lika mycket skador som under sommaren men håll koll på höstsådda marker och vallar som kan få nattliga besök. Samverka med andra jägare och markägare vid skyddsjakt för att lättare uppnå önskat resultat.

Under hösten/vintern kan det vara en bra period att bedriva intensiv åteljakt om man behöver hålla en hög avskjutning. Åteljakten är grunden i förvaltningen som alla kan delta i utan att behöva drivande, ställande hundar, men naturligtvis krävs det tillgång till eftersökshund om det skulle uppstå behov.

Lägg fortsatt ett högt jakttryck på kultingar/årsgrisar och kan man välja att skjuta yngre hondjur, gyltor så gör det i de områden där ni vill begränsa stammens tillväxt.
Rapportera skjutet vilt på viltdata.se så vi kan följa utvecklingen i länet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-11-27 2020-03-25