November -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -15

Vildsvinsetableringen ökar inom länet och andelen vildsvin som skjuts är något högre än tidigare år.

På vissa håll har brunsten börjat och galtarna kan gå ihop med suggorna.
Avskjutningen ska inriktas på unga vildsvin och tänk på att sugga som för smågrisar alltid är fredad. Ska tillväxten begränsas så inrikta avskjutningen mot unga gyltor som inte är flockledare och därmed inte stör flockens sociala uppbyggnad.
Håll etiken högt!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-12-08 2015-12-08