November -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -16

Förutom kultingförande suggor som är fredade hela året är alla vildsvin lovliga, Tänk på etiken, vildsvinen är ett lika ädelt vilt som övriga arter!

Nu i november är hundjakten igång på allvar och vildsvinen jagas tillsammans med övrigt klövvilt. Vi måste tänka på vilka hundar vi släpper med tanke på att vi på vissa håll har kultingar som fötts sent under sommaren. Det har även setts sent födda kultingar under jakten nu i höst så det förekommer randiga smågrisar.
Vildsvinen söker gärna sin föda i områden med ekar för att hitta de attraktiva ekollonen. Det märks tydligt i dessa områden när vildsvinen är i närheten. Håll koll på stubbåkrar med insådd samt vallar där de kan orsaka skada. På de håll där man vill hålla stammen i samma nivå som tidigare ska man öka avskjutningen på gyltor. I de områden som saknar eller vill öka vildsvinsstammen ska man som vanligt vara försiktig med vuxna djur och lägga jakttrycket på brungrisar.

Håll etiken högt!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-12-07 2016-12-07