November -14 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -14

Inom Västra Götaland håller vildsvinsstammen på att etablera sig, på vissa håll inom länet är vildsvinsstammen etablerad, finns sporadiskt och eller inga vildsvins alls.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-11-24 2015-07-08