Oktober -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -17

De flesta markerna är nu redan färdigsådda eller kommer att bearbetas inför vintern. Håll koll på dessa nysådda marker som kan dra till sig vildsvinens uppmärksamhet. Fortfarande står det spannmål kvar som inte kunnat skördas och önskvärt vore om den kan stå kvar som mat åt det vildsvinen och övrigt vilt.

Mervärdet för jordbruket kan vara mångfalt större genom att vårbearbeta dessa marker istället för att få skador på höstsådd.
Under turer i skog och mark ser man gott om ekollon så det finns mycket naturlig mat för djuren.
Signalerna vi får är att vildsvinstammen har haft en bra föryngring. Under jakterna ses det fler djur är tidigare så vi kan förvänta oss en högre avskjutning än förra året.

Vi ska fortsättningsvis ha ett högt tryck på avskjutningen av brungrisar och unga gyltor. Tänk på att det är svårt att se skillnad på en gylta och sugga så var försiktiga så ni inte skjuter fel djur.
Var uppmärksamma på att suggor åtföljda av smågrisar är fredade hela året. Att medvetet skjuta en sugga som tillfälligt har lämnat sina smågrisar för att söka föda, kan leda till jaktbrott.
Håll etiken högt !!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-11-06 2017-11-06