Oktober -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -18

Här i oktober drar jakten igång på allvar då vi får släppa hundarna. Ha fortfarande i åtanke den rekommendation som länsstyrelsen tillsammans med oss på Svenska Jägareförbundet gjorde att vara försiktiga med hundanvändningen.

Vi har sett flera kullar med smågrisar den sista tiden så det kan förekomma att hundarna delar på sugga och kultingar så håll högt på etiken som vanligt och var försiktiga då ni ska skjuta vuxna djur.
Tänk även på att smågrisarna kan ha svårt att komma undan även för långsamma hundar så var försiktiga. Märker ni att det finns smågrisar i markerna så får man överväga starkt om man ska avbryta jakten och byta område.
Det började falla en del ekollon i september och det fortsätter här i oktober. Det verkar vara väldigt gott om ekollon så det bekräftar känslan att det kommer att bli ett ollonår. Kommer säkert att skilja sig från delar av länet men flera rapporter menar att det är väldigt gott om ekollon. Vildsvinen och många andra arter kommer att utnyttja denna födoresurs för att bygga på fettreserverna innan vintern slår till. Tur för viltet efter en mycket tuff sommar. Får vi en normal vinter kan vi få ett uppsving i reproduktionen om gyltor och suggor hinner äta upp sig.
Håll som vanligt ett hårt jakttryck på årsgrisar och bevaka höstgrödorna så det inte uppstår problem med bökskador. Vildsvinen är ett högvilt liksom allt annat vilt och ska behandlas på samma respektfulla vis, håll etiken högt!!
Rapportera alla skjutna vildsvin på viltdata.se så vi får indikation på hur vildsvinsstammen utvecklas.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-10-03 2018-10-03