Oktober -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -15

Hösten har varit den torraste i mannaminne. Detta har gjort att vi har få skador på betesmarker, brukade marker etc., vildsvinen håller sig i områden med mer fukt vilket bidrar till färre skador på känsliga grödor.

Jakten är i full gång och det ses och skjuts vildsvin på fler håll mot tidigare år. Stammen ökar i länet och kommer att göra så i lång tid framöver. De vildsvin som observeras är i gott hull så födotillgången ser ut att vara god.

Avskjutningen ska inriktas på unga vildsvin och tänk på att sugga som för smågrisar alltid är fredad. Ska tillväxten begränsas så inrikta avskjutningen mot unga gyltor som inte är flockledare och därmed inte stör flockens sociala uppbyggnad.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-11-09 2015-11-09