Oktober -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -16

Förutom kultingförande suggor som är fredade hela året är alla vildsvin lovliga, Tänk på etiken, vildsvinen är ett lika ädelt vilt som övriga arter!

Nu i oktober börjar hundjakten på allvar och vildsvinen jagas tillsammans med övrigt klövvilt. Vi måste tänka på vilka hundar vi släpper med tanke på att vi på vissa håll har kultingar som fötts sent under sommaren.
Rikta jakten mot områden där det är risk för skador på höstgrödor och jaga inte för ofta för då stressar vi vildsvinen så de inte får lugn och ro. Jaga hellre intensivt den dagen man jagar för att sedan låta viltet ha lugn och ro en längre period.
Det är fortfarande få skador på åkermark generellt i länet men håll utkik för det kan snabbt ändras om man har en attraktiv gröda.

I år har vi ett ollonår !! En stor ek kan producera mellan 3-500 kg ekollon så det är massor med ollon vilket kommer leda till att det finns mat i överflöd för vildsvinen. Detta märks på flera håll där man inte ser så många vildsvin på åtlarna. Suggorna kommer att vara i mycket gott hull i brunsten så tillväxten kommer förmodligen att öka nästa år. På de håll som ni vill hålla stammen i samma nivå som tidigare ska ni öka avskjutningen, speciellt på gyltor. I de områden som saknar eller vill öka vildsvinsstammen ska man som vanligt vara försiktig med vuxna djur och lägga jakttrycket på brungrisar.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-11-08 2016-11-08