September -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September -17

På grund av regnet som har fallit i rikliga mängder står mycket spannmål kvar på många marker. Dessa marker kan bli utsatta för besök av vildsvinen så var uppmärksamma på dessa oskördade fält.

Förra året hade vi ett väldigt bra ollonår. Det verkar som att det lokalt även i år kan bli ett väldigt bra år. Har fått flera påstötningar från lokala områden att man har väldigt gott om ollon. Flera ställen i den östra delen har samma bild.
Vi får även indikationer från området runt Göteborg att det verkar som att vildsvinen ökar. Det har varit fler djur och mer samtal i till våra kontaktpersoner så håll hög beredskap. Man gör ett jättebra arbete med att kontakta kommuner och privatpersoner och föra en bra och konstruktiv dialog. Man ökar även avskjutningen i detta område, liknar situationen som var för två-tre år sedan.

Från övriga länet är bilden den samma. Vildsvinsstammen ökar i hela länet och fler och fler områden får en fast stam. I de nya områdena får ni vara beredda på att det kan dyka upp skador utan förvarning och orsaka problem mellan markägare och jägare.
Fler och fler marker stubbearbetas vilket innebär att spillsäd ligger kvar i ytan och skapar en födoresurs för vildsvinen. Nysådd på dessa marker kan innebära att vildsvinen får dubbel anledning att böka efter mat. Ni som har höstsådd på markerna ska hålla extra uppsikt. Fält som lämnas obevakade kan snabbt bli fristater för vildsvinen så var på alerten.

Vi ska fortsättningsvis ha ett högt tryck på avskjutningen av brungrisar och unga gyltor. Tänk på att det är svårt att se skillnad på en gylta och sugga så var försiktiga så ni inte skjuter fel djur.
Var uppmärksamma på att suggor åtföljda av smågrisar är fredade hela året. Att medvetet skjuta en sugga som tillfälligt har lämnat sina smågrisar för att söka föda, kan leda till jaktbrott.
Håll etiken högt !!

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-10-02 2017-10-02