September -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September -18

Den varma sommaren börjar äntligen ge med sig och vi börjar få lite regn. Det kommer att medföra att höstgrödorna som såtts kan komma att vara attraktiva för vildsvinen att söka föda på.

Vi ser en del smågrisar på åtelkamerorna vilket bekräftar att det skett en del nya grisningar. Orsaken kan vi bara spekulera i men kan kanske bero på den stränga vintern som lett till en del omgrisningar.
Rekommendationen är fortfarande att vara restriktiva med att använda hund vid jakten. Vildsvinen har även de lidit av värmen och behöver återhämta sig innan hösten och vintern. Ha ett hårt jakttryck på de unga djuren som vanligt men kanske än mer viktigt i år att låta de vuxna djuren vara i fred.
Vildsvinen är ett högvilt liksom allt annat vilt och ska behandlas på samma respektfulla vis, håll etiken högt!!
Rapportera alla skjutna vildsvin på viltdata.se så vi får indikation på hur vildsvinsstammen utvecklas.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-10-03 2018-10-03