September -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September -16

Förutom kultingförande suggor som är fredade hela året är alla vildsvin lovliga, Tänk på etiken, vildsvinen är ett lika ädelt vilt som övriga arter!

Förutom majsen är skörden avslutad på de flesta ställena nu och det är nysådd som gäller. Var uppmärksamma på nysådden så inte vildsvinen är framme och bökar upp utsädet. Majsen kommer att dra ännu mer nu när övriga grödor är borta och speciellt när vi får lite frost. Skyddsjaga gärna med hundar men var försiktiga med tanke på allas säkerhet, både viltets, hundarnas och er egen.

I år har vi ett ollonår !! En stor ek kan producera mellan 3-500 kg ekollon så det är massor med ollon vilket kommer leda till att det finns mat i överflöd för vildsvinen. Detta märks på flera håll där man inte ser så många vildsvin på åtlarna. Suggorna kommer att vara i mycket gott hull i brunsten så tillväxten kommer förmodligen att öka nästa år. På de håll som ni vill hålla stammen i samma nivå som tidigare ska ni öka avskjutningen, speciellt på gyltor. I de områden som saknar eller vill öka vildsvinsstammen ska man som vanligt vara försiktig med vuxna djur och lägga jakttrycket på brungrisar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-10-07 2016-10-07