September -14 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September -14

Variabler

Dagsläget i länet

Lokala variationer inom länet att ta hänsyn till

Stammens status   

Ökande

Inom länet är det både etablerad stam och sporadisk

Huvudföryngringsperiod

Januari- april

Lika i hela länet

Kullstorlek                  

Normalt?

Lika i hela länet

Födotillgång                        

Mycket god födotillgång, inte så mycket snö.

Lika i hela länet

Klimat                                      

Gynnsamt sedan förra sommaren, mild vinter med lite snö.

Lika i hela länet

Skadebild                        

Normalt med vildsvinsskador från föregående år, äldre vallar och spannmål

Lika i hela länet

Prognos                                  

Eftersom Västra Götaland är den län som har vildsvin sporadiskt och etablerat kommer vi kunna se en ökning av både stammen och skadorna.

Lika i hela länet

Rekommendation     

Ett ökat jaktryck på årsgrisar för att begränsa förökningen. Aktiv vaktjakt på vallar och spannmål som kan bli skadedrabbade.

 

Lika i hela länet

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-10-16 2015-07-08