bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Foto: Ulf Risberg/N

Knubbsäl

Knubbsälen är en art i familjen öronlösa sälar. Den lever vid Sveriges kustlinjer vid västkusten och i södra Östersjön.

2012-09-08

Kännetecken

Knubbsälen påminner om gråsälen men är mindre och har ett mindre huvud. Pannan är väl markerad och nosen lite uppsvängd. Färgen är gråspräcklig. Vuxna knubbsälar är 1,5-2 meter långa med en vikt på 50-130 kg.

Finns i södra Östersjön och Nordsjön. Knubbsälarna minskade på grund av miljögifter under senare delen av 1900-talet. Har sedan 1980-talet två gånger drabbats av epidemier av valpsjukeliknande virus som slagit ut stora delar av beståndet. Däremellan har beståndet visat god återhämtning.


Ekologi

Knubbsälens föda består av fisk, men även kräftdjur och musslor.

Parningen sker i juli och fosterutvecklingen är fördröjd. Kuten föds normalt i juni. Den har inte den vita kutpälsen vid födseln, och kan därför gå i vattnet direkt. Kuten diar i 3-4 veckor och lämnar modern i september-oktober. Knubbsälen blir könsmogen vid 4 års ålder.

Knubbsälen är ett säldjur. Säldjuren är väl anpassade till ett liv i havet. Det gäller såväl den spolformade kroppsformen, med det ordentliga späcklagret, som en rad fysiologiska anpassningar. De kan tex stänga av stora delar av blodflödet när de dyker för att hushålla med blodets syre.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-09-08 2016-02-18 Markus Olsson