Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt och förvaltning

Den allmänna jakten på gråsäl togs bort 1967 på västkusten och 1975 i Östersjön. Därefter var skyddsjakt tillåten för yrkesfiskare fram till 1988 då gråsälen blev totalfredad.

Gråsälens beskattning och skötsel

Eftersom Östersjöbeståndet av gråsäl är en angelägenhet för samtliga 9 Östersjöstater ska all förvaltning ske i enlighet med HELCOM (Helsingforskonventionen), en internationell överenskommelse mellan dessa stater. För närvarande tillåter HELCOM endast jakt för att begränsa skador eller i vetenskapligt syfte.

Naturvårdsverket har fastslagit att skyddsjakt på gråsäl skall vara tillåten i begränsad omfattning när nu gråsälstammen visar en stabil tillväxt och numerär och åsamkar stora skador på yrkesfisket. Detta gällde från och med 2001 och ingår i Naturvårdsverkets förvaltningsplan för gråsäl. I förvaltningsplanen ingår också noggrann övervakning av sälarnas hälsotillstånd och numeär.

Sedan 2010 har Havs- och vattenmyndigheten ansvaret sälförvaltningen. Naturvårdsverket får i enlighet med jaktförordningen besluta om skyddsjakt på säl efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-09-22 2018-05-16 Markus Olsson