Definition av årsunge - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Definition av årsunge

Vad är "årsunge" av vildsvin? Jägareförbundets tolkning av vad som bör betraktas som ”årsunge” i jaktsammanhang och kan tjäna som vägledning.

Så definierar du "årsunge” av vildsvin

Den allmänna jakttiden för vildsvin är 16 april-15 februari.
Årsunge av vildsvin är dock tillåten för jakt hela året samtidigt som sugga som åtföljs av smågrisar är fredade hela året.

Jämfört med våra övriga klövviltarter är vildsvinen speciella. De har ingen tydlig föryngringssäsong, även om vi vet att 85 procent av suggorna föder under februari-maj. Vildsvinen blir dessutom könsmogna före ett års ålder och en ungsugga kan därför föda sina första kultingar redan i början av sitt andra levnadsår. Hon kan alltså vara kultingförande trots att hon är relativt liten.

Någon klar juridisk definition av vad som avses med "årsunge" finns inte. Det är alltså i hög grad upp till varje jägares eget omdöme att beakta denna problematik och att vildsvinsjakten genomförs med inriktning på god jaktetik. Svenska Jägareförbundets nedanstående uppfattning om vad som bör betraktas som "årsunge" i dessa sammanhang kan tjäna som vägledning.

"Årsunge" som är tillåten hela året

Ett vildsvin som är upp till 12 månader från födslotidpunkten. Vid ett års ålder är levandevikten cirka 60 kg. En vildsvinsunge har randig päls som vid 3-5 månaders ålder övergår till en jämn rödbrun päls. Årsungar av denna ålder har en levandevikt av 20-35 kg. Pälsen blir allt mer mörkbrun ju äldre årsungen blir. En årsunge som förekommer i grupp med äldre djur är tydligt mindre än de vuxna djuren i gruppen.

Årsunge av vildsvin. Foto: Madeleine LewanderÅrsunge av vildsvin. Foto: Madeleine Lewander

Om syftet är att fälla "årsunge" av vildsvin bör enbart vildsvin med randig eller rödbrun päls fällas för att med säkerhet undvika felskjutning.

Vid jakt som inte sker i dagsljus kan oftast bara skillnader i storlek mellan vildsvinen vara till vägledning, vilket gör bedömningen mycket svår. Enbart de vildsvin som är betydligt mindre än de större i en grupp bör fällas under sådana förhållanden.

När ett djur uppträder ensamt bör man vara särskilt noggrann, eller avstå från skott, eftersom bedömningen av storleken då är extra svår.

Sugga som åtföljs av ”smågrisar”

Vildsvinsungarna är helt beroende av sin moder upp till cirka 4 månaders ålder (diandet upphör vid 2 månader). Under hela den tiden är dessa så kallade ”smågrisar” mer eller mindre randiga i pälsen.
Jägareförbundets uppfattning är att sugga som leder årsgrisar inte ska fällas.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-09-07 2016-04-07 Markus Olsson