Svenska Jägareförbundet

Meny

Ejderns population

Under 2008 uppskattades antalet par till 150 000 stycken i landet, enligt boken Fåglarna i Sverige - antal och förekomst.

Ejdern övervintrar längs kusterna, främst i Danmark men även i södra Sverige och norra Tyskland.

Östersjöns ejderstammar tillväxte under en längre tid, fram till 1990-talet. Därefter har stammarna minskat. Orsakerna till detta är inte belagda, men forskningen pekar på flera faktorer med komplexa samband. I grova drag ligger påverkan på ekosystemen bakom. Och som en effekt därav är näringskedjorna påverkade – faktum är att man ser en nedgång även bland andra musselätande fågelarter, som alfågel, svärta och sjöorre.

Ejderhonorna minskar betydligt mer än hanarna, vilket möjligen kan bero på att de far mer illa, kopplat till deras större ansträngning under reproduktionssäsongen.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-09-23 2012-11-20 Markus Olsson