Förvaltning och jakt - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förvaltning och jakt

Skarven omfattas dock av Fågeldirektivet och så länge den inte har upptagits i listan för jaktbara arter kan inte allmän jakttid införas.

Det fanns tidigare allmän jakttid för storskarv i Sverige men jakten förbjöds då vi gick med i EU 1995, eftersom ingen av skarvraserna var tillåten för jakt i EU. Rasen mellanskarv fanns dessutom med i Fågeldirektivets lista över hotade arter. Detta innebar även att länder där mellanskarven förekom var skyldiga att inrätta särskilda skötselområden. 1997 togs mellanskarven bort från listan över hotade arter, eftersom den då blivit vanlig på många håll i Europa. Därmed försvann skyldigheten att inrätta skyddsområden. Skarven omfattas dock fortfarande av Fågeldirektivet och så länge den inte har upptagits i listan för jaktbara arter kan inte allmän jakttid införas.

Länsstyrelserna i landet kan med stöd av undantagsbestämmelserna i Fågeldirektivet ge tillstånd till skyddsjakt. Den möjligheten har utnyttjats i flera län längs östkusten, samt i de flesta länen runt de stora sjöarna och i Halland.

Flera grupper anser att skarven borde omfattas av allmän jakt, dels för att fåglarna är många till antalet och i många fall betraktas som skadedjur och dels för att skydda Fågeldirektivets trovärdighet. Fågeldirektivet bör inte stå som skydd för en art så allmän som skarven.

Storskarv jagas främst med skjutvapen från båt. Motorbåtar är tillåtna i jakten, men man får inte skjuta nära en koloni eller inom fågelskyddsområde. Ofta ges tillstånd till skarvjakt i direkt anslutning till fasta fiskeredskap. Äggprickning och förstörelse av bon är två andra metoder som också tillåts i lite mindre utsträckning.

I de flesta fall sker skyddsjakten från slutet av augusti till december, vilket innebär att det är mycket ungfåglar och övervintrande storskarvar från atlantkusten som skjuts. Beskattningen på den totala populationen av mellanskarv är därför antagligen inte särskilt betydelsefull trots att uppemot ett par tusen fåglar skjuts per år.

Skarvbestånden i Sverige inventeras av forskare och frivilliga amatörer. Man räknar antalet bon som motsvarar antalet häckande par och då kan man från år till år bilda sig en uppfattning om populationens utveckling.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-09-23 2012-11-20 Markus Olsson