Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Torstein Storaas visar hur avledande utfodring av älg minskat trafikolyckorna med 50 procent. Foto: Fredrik Widemo

Nytt från älgforskningen

Det årliga fennoskandiska älgforskarmötet hölls 9-11 augusti i Evenstad, Norge. Forskarna diskuterade bland annat hur upptäckten av Chronic wasting disease i Norge kan komma att påverka älgförvaltningen, och möjligheterna att styra älgen och minska skadorna genom utfodring.

2016-08-11

Högskolan i Hedmark stod värd för årets möte, och forskarna där har länge studerat hur utfodring kan styra älgen. Torstein Storaas visade hur man genom utfodring förmått älgarna att inte söka föda nära stora vägar, vilket minskat trafikolyckorna med 50 procent. Älgarna i området äter idag 50 % ensilage vintertid, men nu inför Norge förbud mot utfodring för att minska risken att Chronic wasting disease (CWD) sprids mellan individer. Forskarna kommer nu att undersöka om det kommer att leda till ökade betesskador, när älgen tvingas söka annan föda.

Märtha Wallgren från Skogforsk och Juho Matala från finska Naturresursinstitutet LUKE redogjorde för effekter av klövviltets bete på tall, och Fredrik Widemo från SLU visade med hjälp av förvaltningsdata vilka faktorer som påverkar mängden skador på tall. Sammanfattningsvis påverkar älgen skogsproduktionen både kvalitets- och kvantitetsmässigt, och mängden skador  minskas mest effektivt genom att öka mängden tallungskog.

Bjørnar Ytrehus och Erling Solberg från NINA i Norge beskrev hur CWD smittar klövvilt och hur sjukdomen kan komma att påverka våra klövviltpopulationer och vår älgförvaltning. Margareta Steen och Sofia Mikko från SLU visade att prover från älgar som drabbades av Älvsborgssjukan på 90-talet visar en del likheter med CWD, som antyder att Älvsborgssjukan också skulle kunna vara en prionsjukdom. De kommer nu att undersöka det tillsammans med kollegor från flera olika lärosäten.

Alina Evans och Susanne Küker från Högskolan i Hedmark redogjorde för ett nystartat projekt, där de bland annat planerar att titta på hur älgar påverkas fysiologiskt av att jagas av olika hundraser. Projektet är ett samarbete med forskare från SLU Umeå. I Finland har man just byggt ett helt nytt system kallat ”Oma riista” eller Mitt vilt, för att rapportera avskjutning och ta fram resultat från viltövervakningen. Toumas Kukko från Luke visade hur systemet fungerar, och hur jägarnas rapporteringsgrad ökat med det nya systemet.

Det fennoskandiska älgforskarmötet är ett internt forskarmöte, med syfte att stimulera till samarbete mellan svenska, norska och finska älgforskare. Nästa år hålls mötet i Sverige.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick