Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Madeleine Lewander

Naturvårdsverkets plan för att uppskatta vargstammens storlek

En ny forskningsstudie presenterar en modellbaserad metod för att uppskatta det totala antalet vargar i Skandinavien. Naturvårdsverket säger i en kommentar att man planerar att testa modellen empiriskt, innan man tar ställning till om man ska byta metod för att uppskatta vargstammens storlek.

2016-10-05

En ny forskningsstudie beskriver en populationsmodell som utvecklats för att beräkna en ny omräkningsfaktor för den skandinaviska vargstammen. Studien drar slutsatsen att en familjegrupp motsvarar 8 vargar, till skillnad från dagens omräkningsfaktor där en vargföryngring antas motsvara 10 vargar.

Maria Hörnell-Willebrand, chef på enheten för viltanalys på Naturvårdsverket, beskriver Naturvårdsverket planerade arbete kring metoder för att uppskatta vargstammens storlek:

- Naturvårdsverket jobbar hela tiden med att förbättra inventeringarna för rovdjur (varg, björn, lo, järv och kungsörn) och framtagandet av en ny omräkningsfaktor för varg är en del i detta arbete. Naturvårdsverket beställde 2014 en modell för populationsberäkning på varg då den gamla omräkningsfaktorn togs fram under en tid då det var betydligt färre vargar än i dag. Artikeln "Estimating population size from number of social groups and an individual based model" där den nya populationsberäkningen presenteras är nu vetenskapligt granskad och publicerad i en vetenskaplig tidskrift, Ecological Modelling. Innan Naturvårdsverket fattar beslut om byte av metod för att beräkna antalet vargar efter inventering, kommer den nya populationsmodellen att testas empiriskt genom att mer data samlas in i fält för att sedan analyseras. Testet är viktigt eftersom den nya populationsberäkningen är en modell som bör testas innan den tas i bruk i praktisk förvaltning. Det är en kvalitetssäkring. Nu pågår planering kring hur en sådan studie kan genomföras och när Naturvårdsverket är färdiga med denna planering kommer detta att kommuniceras i våra kanaler.

Mer information
Läs en sammanfattning av artikeln om en ny omräkningsfaktor för varg här.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick