Framtidens viltförvaltning - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Framtidens viltförvaltning

2018-11-07

Sveriges vildnad anordnar seminariet Framtidens viltförvaltning i Skandinavien

Fredagen den 30 november kl. 10.00 – 15.30, Högloftet, Skansen          

De senaste decennierna har beslut inom viltförvaltningen flyttats från nationell och regional till regional respektive lokal nivå. Mönstret är likartat i hela Skandinavien. Samtidigt sätter internationella direktiv och konventioner ramar för den nationella viltförvaltningen. Vi ser dessutom ökande behov av förvaltning över nationsgränser, exempelvis för flyttande fåglar och stora rovdjur. Därmed har såväl underifrån- som ovanifrånperspektiv stärkts inom förvaltningen. Olika arter hanteras dock på väldigt olika sätt, och kanske inte alltid helt konsekvent.

Hur ser styrningen av viltförvaltningen ut i Sverige och våra grannländer? Hur finner vi en fungerande balans mellan underifrån- och ovanifrånperspektiv? Vad kan vi lära av varandra? Årets seminarium jämför den skandinaviska viltförvaltningen med målet att finna en ändamålsenlig styrning av viltförvaltningen i framtiden.

Sveriges Vildnad arrangerar seminariet med stöd från Kungliga Patriotiska Sällskapet.

10.00          Hälsningsanförande. Torbjörn Larsson, ordförande Svenska Jägareförbundet.

10:10          Svensk viltförvaltning ur ett regionalt perspektiv. Maria Falkevik; Länsstyrelsen Värmland

10.30          Svensk viltförvaltning ur ett nationellt perspektiv. Carl-Johan Lindström, Naturvårdsverket

10.50          Norsk viltförvaltning. Erik Lund, Direktoratet for naturforvaltning

11.10          Finsk viltförvaltning. Stefan Pellas, Finlands viltcentral

11.30          Large carnivore management and the EU. Vesa Ruusila, Jord- & skogsbruksministeriet

11.50          Julbord på Solliden

13:30          Förvaltningssystem för klövvilt. Sabrina Dressel, Sveriges lantbruksuniversitet

13.50          Förvaltningssystem för rovdjur. Ketil Skogen, Norsk institutt for naturforskning

14.10          Flyway management för storfåglar. Johan Månsson, Sveriges lantbruksuniversitet

14.30          Paneldebatt

15.30          Avslutning  

Välkommen!

Kostnad: 250 kr inklusive julbord, kostnadsfritt för studenter. Du kan anmäla dig till sverigesvildnad@jagareforbundet.se, senast 25/11. Ange faktureringsadress vid anmälan. Antalet platser är begränsat.

Sveriges Vildnad är en fristående stiftelse med syfte att bland annat stödja svensk viltförvaltning. Sveriges Vildnad inrättades på initiativ av Svenska Jägareförbundet och med bidrag från institutioner och personer med vilt- och naturintresse. Stiftelsen leds av ett förtroenderåd om sextio personer.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick