Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Niklas Liljebäck

Jägareförbundet bidrar till öppna data!

Tillgång till fakta och data är viktigt, inte bara i viltförvaltningen, utan i samhället i stort. Därför deltar Svenska Jägareförbundet i ett projekt med syfte att öka tillgången till öppna data.

Rådjursstammens topp i början av 1990-talet återspeglas i den skattade avskjutningen. Toppen hängde samman med rävstammens tillfälliga decimering på grund av en skabbepidemi. Dessa och andra data finns fritt nedladdningsbara på viltdata.se.

2020-02-18

- Öppna data är sådana data som ligger fritt tillgängliga på nätet, så att vem som helst kan hämta och bearbeta dem för sina behov, förklarar förbundets viltövervakningsansvarige Göran Bergqvist som deltar i projektet.

Det är Infrastrukturdepartementet och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som driver projektet som ska pågå under 2020 och syftar till att främja tillgängliggörande och användning av öppna data. Ett konkret exempel är den nystartade dataportal.se som är tänkt att bli en samlande plats för öppna data.

- Svenska Jägareförbundet jobbar redan med öppna data i och med att all skattad avskjutning, älgobs med mera finns fritt tillgängligt på Viltdata.se sedan flera år, förklarar Göran Bergqvist, som tillägger att Viltdata i närtid kommer att kopplas till dataportal.se.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick