Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Foto: Mostphotos

Samhällets acceptans för jakt och viltvård

Webb-seminarium fredagen den 27 november kl. 10.00 – 15.00

2020-10-21

Jakt och viltförvaltning behövs för att upprätthålla samhällsviktiga avvägningar mellan viltets värden och kostnader. Samtidigt är det bara en liten del av Sveriges befolkning, omkring 3%, som jagar. Ytterst vilar därför möjligheten till jakt och viltförvaltning på samhällets acceptans för dessa verksamheter. Årets seminarium kommer belysa och samtala kring dessa frågor. Vilka samhällsnyttor ger jakt och viltvård idag? Vilka utmaningar måste hanteras för att jakt och viltvård även i framtiden ska accepteras av den breda allmänheten?

Se program!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick