Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Samhällets acceptans för jakt och viltvård

Missade du seminariet på det här temat? Nu kan du se alla presentationerna i efterhand.

2020-12-02

Den 27 november arrangerade stiftelsen Sveriges Vildnad webbinariet "Samhällets acceptans för jakt och viltvård." Seminariets syfte var att belysa och samtala kring denna fråga. Jakt och viltförvaltning behövs för att upprätthålla samhällsviktiga avvägningar mellan viltets värden och kostnader. Samtidigt är det bara en liten del av Sveriges befolkning, omkring 3%, som jagar. Ytterst vilar därför möjligheten till jakt och viltförvaltning på samhällets acceptans för dessa verksamheter. Vilka samhällsnyttor ger jakt och viltvård idag? Vilka utmaningar måste hanteras för att jakt och viltvård även i framtiden ska accepteras av den breda allmänheten?

Nedan kan du se presentationerna som hölls under dagen.

 

Vad krävs för att skapa tillit till förvaltningen – bland jägare och allmänhet?
Camilla Sandström, professor i statsvetenskap, Umeå universitet

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

 

Har vi tillräcklig koll på viltstammarnas status och utveckling inom förvaltningen?
Göran Bergqvist, Svenska Jägareförbundets viltövervakning

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

 

Illegal jakt på rovdjur – ett samhällsproblem
Erica von Essen, SLU och Norsk Institutt for Naturforskning  

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

 

Jaktens roll för att hantera invasiva arter
Fredrik Dahl, Svenska Jägareförbundets uppdrag kring invasiva (skadliga) främmande djurarter

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

 

Viltövervakningens roll för friska viltstammar
Erik Ågren, chef för viltsektionen SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt)

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

 

A European perspective – the use of lead in ammunition and the transition to non-lead
David Scallan, Generalsekreterare FACE (European Federation for Hunting and Conservation)

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

 

Den svenska jägarens jaktetik – möjligheter och framtida utmaningar
Lara Tickle, SLU

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

 

Viltolyckor och trafikeftersök
Markus Olsson, Svenska Jägareförbundets vilt- och trafikuppdrag

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sveriges Vildnad är en fristående stiftelse med syftet att bland annat stödja svensk viltförvaltning. Sveriges Vildnad inrättades på initiativ av Svenska Jägareförbundet och med bidrag från institutioner och personer med vilt- och naturintresse. Stiftelsen leds av ett förtroenderåd om sextio personer.

Seminariet arrangerades med stöd från Kungliga Patriotiska Samhället.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick