Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Rödörad vattensköldpadda är en invasiv art. Foto: Invasiva arter

Rapportera invasiva främmande arter!

INVASIVA ARTER. För tredje året i rad skapar och driver Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten informationssatsningar om invasiva arter. Årets satsning som har fler medverkande organisationer än någonsin handlar om att öka kunskapen om specifika invasiva arter.

2021-07-20

Ett 70-tal organisationer hjälps åt att sprida information till allmänheten, bland annat Svenska Jägareförbundet.

Svenska Jägareförbundet har från år 2020 via sin funktion för Invasiva Arter Naturvårdsverkets uppdrag att förvalta, helst utrota, främmande invasiva landlevande däggdjur, fåglar och vattensköldpaddor.

Sedan starten av mårdhundsförvaltningen 2008 har över 700 mårdhundar oskadliggjorts. Idag finns få vilda mårdhundar kvar i landet, förmodligen under 50. Mellan 50%-70% av de oskadliggjorda djuren har under åren haft sitt ursprung i ett tips från allmänheten, ofta jägare. Utan denna hjälp att hitta djuren hade projektet förmodligen inte varit lika framgångsrikt. Tipsen till projektet är mycket värdefulla, förutom på mårdhundar även på vattensköldpaddor och nilgäss. Tips på bisam är även värdefulla inom det område vi arbetar, söder om höga kusten i Västernorrland samt hela Jämtland. Mink behöver man inte rapportera, de finns överallt. Ytterligare arter som kan dyka upp är exotiska ekorrar, tvättbjörnar och näsbjörnar, vilka i så fall har rymt eller släppts ut i naturen från sin fångenskap, rapportera!

Har ni sett något främmande invasivt djur, eller fått bilder på okända djur på era åtelkameror?

Skicka e-post till: tipsaframmandearter@jagareforbundet.se

Eller ring: 070-339 93 26

Är man intresserad av att lära sig mer om invasiva arter och vårt arbete mot invasiva främmande djur kan man gå in på vår hemsida.

Där kan man även, under ”Årsrapporter och informationsmaterial”, läsa projektets årsrapporter. Till exempel hur många mårdhundar, bisam, nilgäss och vattensköldpaddor som Invasiva Arter oskadliggjorde under 2020, och var de återfanns.

Kontakt: P-A Åhlén – 070-3765963

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick