Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Jägarna fäller långt ifrån den tilldelning som de får, trots det blir det allt färre älgar i landet.Foto: Mostphotos

Fortsatt minskning för älgstammen

Sedan 2012 har älgstammen minskat med en tredjedel. Trenden pekar fortsatt nedåt. Trots det tilldelas betydligt fler älgar än tillväxten.
– De rapporter vi fått in via Älgobs, som är en viktig parameter kring hur mycket älg det finns, visar tydligt att stammen fortsätter att minska, säger Anders Nilsson, biträdande riksjaktvårdskonsulent.

2022-11-20

Sverige är ett avlångt land och förutsättningarna mellan olika delar skiljer sig åt väsentligt. Detta gör det svårt att ge generalisera på nationell nivå kring hur det går för älgstammen.
– Men vi ser en negativ trend i stort sett över hela landet. Även om det lokalt på vissa håll kan finnas gott om älgar, säger Anders Nilsson.
Jaktsäsongen 2020/2021 sköts 83 000 älgar i landet, säsongen 2021/2022 sköts 73 000.

Älgobs:en, som räknar älgobservationer per mantimme i början av jakten, är ett bra instrument för att bedöma älgstammens storlek. Den visar i år att stammen har minskat med en tredjedel sedan det nya älgjaktsystemet infördes 2012.
– Denna jaktsäsong kommer vi troligen landa i en total avskjutning runt 65 000 älgar. Detta är mer än tillväxten, vilket pekar mot att stammen kommer fortsätta att minska.
Markägarna som har utslagsröst och därmed bestämmer över älgstammens storlek har velat minska stammen för att på det sättet få bukt med de betesskador som uppkommer. Dock har SLU visat att sambandet mellan älgstammens storlek och skadorna är väldigt svagt. Och skadorna har inte minskat i samma omfattning som älgstammen.

Jägarna fäller långt ifrån den tilldelning som de får, trots det blir det allt färre älgar i landet.
– Vi som jägare kan göra några saker för att minska effekterna. Först och främst behöver vi tydligare stå upp och argumentera för täthetsmålet – det vill säga hur många älgar vi vill ha per tusen hektar – när vi samråder med markägarna inför älgjakten. Det andra vi kan göra är att fälla rätt älgar, säger Anders Nilsson.
Genom att fälla unga och små älgar ökar medelåldern i stammen vilket ger en bättre reproduktion.
– Det verkar generellt vara ett dåligt kalvår i år. Det kan bero på olika orsaker. Men en låg medelålder på de vuxna djuren gynnar inte tillväxten, detta kan vara en anledning, men också en effekt av att stammen minskats för snabbt, säger Anders Nilsson.

Svenska Jägareförbundet har både lokalt och nationellt fått många synpunkter kring älgstammens utveckling. Jägarna är oroliga och vill ha en stabil älgstam.
– Älgjakten är väldigt viktig i Sverige. Det är en folkrörelse med stark folklig förankring. När vi får en snabb minskning så reagerar både jägare och allmänhet. Vi är inte nöjda med utvecklingen och kommer därför att samråda internt inom förbundet. Vi kallar detta Forum älgjakten och vill fånga upp medlemmarnas synpunkter från hela landet, säger Anders Gruvaeus, förbundsstyrelseledamot.

Tanken bakom Forum älgjakten är att få ett underifrån och upp-perspektiv på hur jägarna upplever situationen och vilka lösningar de vill se.
– Vi är en medlemsorganisation. När medlemmarna vill något så jobbar vi för det. Nu behöver vi lyssna in och formera oss för att säkerställa att vi har en bra älgjakt i framtiden, säger Anders Gruvaeus.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick