Svenska Jägareförbundet

Meny

Afrikansk svinpest

Foto:WildMedia /Mostphotos

Jägareförbundet deltar i planeringen

Än så länge har inte Svenska Jägareförbundet fått något formellt uppdrag av Jordbruksverket. Trots detta är förbundet delaktigt och stödjer myndigheterna i planeringen av insatserna.
– För oss är det viktigt att hjälpa till i denna allvarliga situation, säger generalsekreterare Dag Lidén.

2023-09-08

Under fredagen kommer SVA att träffa två jaktlag som jagar i anslutning till den plats där det smittade vildsvinet hittades. Tanken är att informera och utbilda frivilliga i jaktlagen i biosäkerhet och kunna påbörja en initial kartläggningen av området närmast fyndplatsen.

Enligt Karl Ståhl på SVA vill man komma i gång så snabbt som möjligt med kartläggningen, med en mindre grupp.

– Vi har tät kontakt med såväl SVA som Jordbruksverket på olika nivåer. Troligen kommer vi att få formella uppdrag framöver. För oss är det viktigt att hjälpa till med att begränsa smittspridningen och bekämpa sjukdomen. Därför är det självklart att vi ställer upp och hjälper till när vår kompetens efterfrågas, säger Dag Lidén.

– Det är också viktigt att påtala att Svenska Jägareförbundet främst kommer att kommunicera myndigheternas information. Detta gör vi för att hjälpa till att sprida rätt information och bidra så att den når ut till medlemmar och allmänhet. Därtill kommer vi självklart informera om och när vi får några uppdrag. Men Jordbruksverket är den som ansvarar både för insatser och kommunikationen om afrikansk svinpest och vi stödjer dem. Vårt fokus kommer ligga på intern informationsspridning, säger Dag Lidén.

 

Tillbaka till överblick