Ejder - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Ejder

Ejderns och andra dykänders situation i Östersjön

Östersjön är ett känsligt och unikt hav. Under senare år har ejder och några andra dykandsarter visat upp en alarmerande minskning i Östersjön och en stor oro finns nu att det ska gå illa för dessa arter och att minskningarna är symptom på att något går snett i Östersjön.

Under denna seminariedag kommer forskare från Sverige, Finland och Danmark ge en bild av arternas utveckling och möjliga orsaker till minskningarna. Det är de arrangerande organisationernas förhoppning att diskussioner under dagen kan ge förslag på åtgärder som underlätta framtida förvaltning av dessa arter och Östersjöns ekosystem generellt.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Svenska Jägareförbundet och Sveriges Ornitologiska Föreningen i samverkan med Miljödepartementet och Miljöforskningsberedningen.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-04-22 2018-09-07