Sälja vilt - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Sälja vilt

Foto Lena Runer
Hur mycket vilt en jägare får sälja beror på om det säljs som hela kroppar eller som färdigstyckat kött.


I stället för att köpa en ny frysbox till i höst, sälj en del av ditt viltkött vidare och se till att fler får smaka vilt.

Livsmedelsverket godkänner att varje jägare säljer "små mängder vilt och kött av vilt" till privatpersoner, butiker, restauranger och vilthanteringsanläggningar. Vad som är "små mängder" beror på om djuren säljs som oflådda hela kroppar eller som färdighängt och styckat kött.

Så här mycket får du sälja

Du får sälja 25 enheter storvilt och 10 000 småvilt

(när du säljer hela djur)
Exempel: Jägaren skjuter ett vilt, tar ur det och säljer med päls/fjäderdräkt. Den som säljer oflådda hela djur är primärproducent och viltet är en primärprodukt enligt Livsmedelsverkets definition.

25 enheter storvilt per år anses vara små mängder primärprodukter. Exempelvis är en vuxen älg 1 enhet. Ett rådjur är 0,1 enheter, en dovhjort eller kronhjort 0,33 enheter. 10 000 småvilt är också små mängder.

Du får sälja 1 enhet storvilt och 1000 småvilt

(när du säljer kött)
Exempel: Jägaren skjuter ett vilt, tar ur det, hänger det, styckar det och säljer sedan köttet till privatperson, lokal detaljhandel eller restaurang.

Färdigstyckat kött från sammanlagt 1 enhet storvilt anses vara små mängder och tillåtet att sälja. 1 enhet storvilt motsvarar 1 vuxen älg. Det motsvarar också 2 älgkalvar, 3 hjortar, 4 hjortkalvar eller 10 rådjur. Kött från 1000 småvilt är också små mängder.

På Livsmedelsverkets webbplats finns en vägledning: "Jägarens direkta leveranser av små mängder vilt och kött av vilt".

Försäljning av björn- och vildsvinskött

OBS! För försäljning av björn- och vildsvinskött gäller andra regler än för älg, hjort och rådjur. Allt vildsvins- och björnkött måste vara trikintestat.

Se vår film om trikinprov!

Om vildsvin och björn säljs vidare måste det alltid levereras till en vilthanteringsanläggning. När jägaren själv eller någon i jaktlaget behåller vildsvins- eller björnköttet lämnar man själv in ett trikintest till godkänt laboratorium.

Läs mer om Trikinanalys på SWEDACs webbplats.

1. Sälj ditt kött till en vilthanteringsanläggning

Anläggningar för vilthantering

 

2. Lägg upp ditt viltkött på en Köp&Säljsida på webben

Grannensskafferi.se
Grannensskafferi.se är ett exempel på en köp- och säljsida för närproducerade råvaror.  Jägare som vill sälja viltkött enkelt och gratis lägger upp en annons. Samtidigt blir det lätt för köpare att hitta viltkött utan mellanhänder. Var, när och hur köpet sedan går till är upp till säljare och köpare.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-01-13 2018-04-08