De första timmarna är viktigast - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

De första timmarna är viktigast

Jacob Högfeldt på Äleby Gård i Sörmland ser på jakt som livsmedelsproduktion, och menar att varje jägare är en livsmedelsproducent. Det är viktigt att vi jägare utvecklar kunskap och känsla för den fantastiska råvara som vilt är, säger Jacob.

"Att bli jägare handlar inte bara om att ta jägareexamen och lära sig skjuta rätt, utan också om att lära sig ta tillvara på köttet på bästa sätt. Det räcker inte att vara duktig på jakten fram till skottet och fixa bra jaktprylar, röja pass och bygga jakttorn. Vi måste också skaffa kunskap om hur man hanterar viltet efter skottet."

Jacobs tips till jägare

1. Ta hand om djuret inom 1,5 tim

Kvalitén på köttet bestäms i stort sett de första 1 1/2 timmen efter skottet. Så lång tid har du på dig att få hem djuret till hanteringsplatsen.

2. Stick inte en kniv i djuret förrän det hänger upp 

Det är ett bra sätt att skydda köttet från smuts och bakterier. Ett vilt djur har inga bakterier i köttet. Det är vi jägare som kan tillföra bakterier genom att hantera viltet fel efter skottet. Det är när vi transportera hem viltet från skogen eller tar i det med våra händer som vi kan tillföra bakterier.

3. Sänk viltets temperatur långsamt efter skottet

Det går inte att återskapa ett misslyckande under mörningen. Om du har kylt ner köttet för snabbt efter skottet, hjälper det inte hur länge du hänger det. Det blir inte mörare för det.

4. Putsa ordentligt runt skottskadan och ta bort alla blodiga partier

 Skär bort, skrapa med kniv, torka med papper.

5. Ventilera!

Torr luft är ett bra skydd mot bakterier. Var noga med att sätta in en utsugsfläkt där du hänger djuret.

6. Hygienen avgör hängningstiden

Hängning i 40 dygnsgrader är en riktlinje. Har du varit noga med hygienen kan du hänga ännu längre, ända upp till 60 dygnsgrader. Efter det når du ingen ytterligare mörning.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-10-03 2018-10-03