Vad är vildsvinspaketet? - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Viltmat.nu

Foto: Lennart Hansson / Mostphotos

Vad är vildsvinspaketet?

Regeringen delade i april 2020 ut ett så kallat Vildsvinspaket med flera uppdrag till Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelserna och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Syftet är att ge konsumenterna större tillgång och utbud av vildsvin som livsmedel. Vildsvinspaketet är en del av den nationella livsmedelsstrategins handlingsplan.

2020-09-24

Läs mer här:

http://djur.jordbruksverket.se/uppdrag/livsmedelsstrategiforsverige/jordbruksverketsuppdraginomlivsmedelsstrategin/saskamervildsvinskottnakonsumenterna.4.4e803d50171d944d4debba38.html

Inom Jordbruksverket driver man också ett projekt; MATtanken, som genom nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte vill bidra till hållbara offentliga måltider.

Bland annat koordinerar MATtanken i år Offentliga måltidens dag den 15 oktober, då offentliga måltidsverksamheter i hela landet visar upp sin verksamhet på olika sätt. Läs mer här!

Till exempel arbetar MATtanken för att vildsvinskött ska bli vanligt på menyn i offentliga kök, se https://www.mattanken.se/mattanken/vildsvin.4.430a570b1743edf421c9e33c.html

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick