Viltmatprojekt - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Viltmatprojekt

Jordbruksverket har gett Svenska Jägareförbundet medel att driva fyra viltmatprojekt under 2018/19. De är pilot- och samarbetsprojekt som främjar vilt som lokal livsmedelsresurs samt stärker viltkedjan från natur till konsument.

Ett projekt ska bidra till att jägarnas kunskaper i tillvaratagande ökar, så att vi får ut mer viltkött på marknaden med högre kvalitet.
-         Vi vill att fler ska få smaka på viltkött, framför allt vildsvinsköttet, som är ett naturligt och lokalt livsmedel. Nu fäller vi faktiskt fler vildsvin än älgar i landet och vildsvinskött är ett utsökt livsmedel. Men vi måste ta vara på det på rätt sätt.
 
Ett annat ska förbättra vildsvinsköttets rykte som hållbart, nyttigt och läckert livsmedel så att efterfrågan och därmed avskjutningen.
-          Många unga vet knappt var maten kommer ifrån, därför att det viktigt att vända oss till de yngre målgrupperna med hur vi tar tillvara på överskottet i naturen. Vi hoppas samtidigt att många blir intresserade och nyfikna på att veta mer om naturen.
 
En vild vecka i skolan, är ett pilotprojekt som ska utveckla ett skolkoncept för genomförande av vild vecka i skolor.
-         Allt fler vill äta naturligt och lokalproducerat. Och i projekten lyfter vi fram viltkött som är bland det bästa du kan välja.
Och slutligen är det ett projekt ska lyfta fram viltköttet med hjälp av influencers.
-         VI vill föra fram vår relation till naturen och viltet som är unik och framgångsrik. Kanske kan det bidra till att höja varumärket Sverige med hjälp av influcencers, vilket ett projekt ska handla om.
 
I alla projekt ingår samarbete med andra aktörer.
Projekten drivs från Öster Malma, med Christina Nilson-Dag som projektledare

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-10-30 2021-02-15