Öka intresset för gås- och vildsvinskött - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Grågås och sädgås. Foto: Niklas Liljebäck

Öka intresset för gås- och vildsvinskött

Under våren 2019 ansökte Svenska Jägareförbundet om medel hos Jordbruksverket till viltmatprojekt för att öka intresset för gås- och vildsvinskött. Sen tog det ett år innan vi fick besked om att vi ansökan godtagits. Pandemin har satt lite käppar i hjulet – men ni har vi dragit igång projektet med en budget på ca 2 miljoner kronor.

Eftersom gås- och vildsvinskött fortfarande är vilt som anses som relativt nya viltslag för många att tillaga, och dessutom ofta omtalas som skadedjur, har de en uppförsbacke när det gäller att bli ett efterfrågat vilt både till restauranger, storkök och i hemmet.

Projektet drivs som ett pilotprojekt tillsammans med länsstyrelserna i Kalmar och Södermanlands län. Tanken är att arrangera workshops med utvalda personer (cirka 10 x 2) som ska sprida intresset vidare i sina respektive kanaler. De kommer få inspiration och kunskap av olika experter under tre workshops som arrangeras i Kalmar och på Öster Malma under hösten. En undersökning före och efter görs för att kunna följa upp projektet.

Dessutom ingår i projektet att se hur försäljningskanalen REKO-ringar passar för att sälja viltkött till konsumenter. En lathund för hur du som jägare kan sälja via REKO-ringarna kommer produceras. Tanken är att förbereda för den dag vi får sälja vildsvinskött direkt till konsumenter, enligt det lagförslag som nu är på gång.

Projektet drivs med stöd av EUs jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

Har du frågor om projektet – hör av dig till Christina Leuhusen Nilson-Dag.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-08-24 2020-08-24