Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mostphotos

Mufflonfår

Mufflonfåret är en vild fårart som troligen är tamfårets förfader.

2012-09-08

Kännetecken

Mufflonet är ett får. Baggen har ofta ett ljusare parti mitt på ryggen och kraftiga, bakåt spiralböjda horn. Även tackan kan ibland ha små horn.

Förekomst

Mufflonfåret sägs ursprungligen härstamma från medelhavsområdet. Fåret har sedan inplanterats på flera ställen i Europa. Hos oss i Sverige finns det i några vilthägn men även i några frilevande grupper, bland annat i Södermanland och Småland och på ett par öar på västkusten.

Mufflonfåret är mycket ortstroget, varför man knappt noterar någon spridning.

Illustration: Dick Forsman

Illustration: Dick Forsman

Ekologi

Föda

Domineras av gräs och örter, men även löv och kvistar kan betas. Vintertid förekommer barkgnag. Mufflonfåret kan beta upp till 1,5 m över marken när det ställer sig på bakbenen.

Fortplantning

Brunsttid i oktober till november. Tackan är dräktig i fem månader. Vanligtvis föds ett lamm per tacka.

Jakt och förvaltning

Mufflon är av många ett uppskattat jaktbyte. Jakten sker oftast som smygjakt eller som vanlig klövviltsjakt med hund. Arten har ingen jakttid, utan jakt får ske hela året.

Mer om mufflon

Mufflonfåret är ett slidhornsdjur vilket innebär att hornen växer kontinuerligt: samma horn behålls hela livet. Hornen består av ett hornämne, till skillnad från hjortdjurens benartade horn. Vanligtvis har även hondjuren horn bland slidhornsdjuren.

Slidhornsdjuren tillhör klövviltet tillsammans hjortdjuren och svindjuren.

2012-09-08 2022-07-05