bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet förstärker i Bryssel

Pressmeddelande 2017-04-25 EU:s påverkan på natur- och viltförvaltning ökar. Som en konsekvens av detta stärker nu Svenska Jägareförbundet sin representation i Bryssel med Johan Svalby för att sprida fakta och kunskap om svensk jakt och viltförvaltning. Han har mångårig erfarenhet från FACE, den europeiska samarbetsorganisationen för jägare.

Våtmarker och vatten i fokus på Ölandskonferens

Pressmeddelande 2017-04-25 Idag startar konferensen på Öland om våtmarkernas betydelse som biologiska reningsverk, vattenreservoarer och oas för biologisk mångfald. Fåglarnas och människans våtmarker, så heter konferensen som Stiftelsen Svensk Våtmarksfond arrangerar den 25 - 26 april på Ekerum Resort, Öland.

Balans och helhetssyn i utfodringsfrågan

Förbundsnyhet 2017-04-24 FÖRBUNDSLEDARE. Markägare och jägare har mycket mer gemensamt än vad som skiljer oss åt.

Kort film - Så fungerar viltvårdsfonden!