Start - Svenska Jägareförbundet
bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Kort film - Så fungerar viltvårdsfonden!

Regeringen skapar obalans i viltförvaltningen

Förbundsnyhet 2017-02-23 Regeringens beslut idag om att ändra sammansättningen av Viltförvaltningsdelegationerna och ge ännu mer tyngd till miljö- och naturvårdsintressena är...

Våtmarker och vatten i fokus på Ölandskonferens i april

Förbundsnyhet 2017-02-23 Med konferensen ”Fåglarnas och människans våtmarker” den 25–26 april vill Våtmarksfonden fästa uppmärksamheten på våtmarkernas stora betydelse för såväl människans behov av vatten som naturvården i allmänhet och fågellivet i synnerhet.

Spåra på sportlovet!

Pressmeddelande 2017-02-21 Har du spårsnö? Ladda ner VILTAPPEN och kolla vilket djur som lämnat spår i snön. Efter snöfall är det avslöjande vilka som bor och rör sig i närheten. Ett bra tips att göra på sportlovet kanske?