Svenska Jägareförbundet

Meny

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ledamöter i Fjällrådet

 • Ordförande: Gun Fahlander Tel 070-214 20 85
 • Norrbotten: Birgitta Isaksson Tel 070-668 08 16
  (Daniel Widman adjungerad)
 • Västerbotten: Magnus Bidner
 • Mitt Norrland: Jone Johnsson
 • Dalarna: Pierre Hedlund
 • Företrädare från länsförening utanför renskötselområde: Torsten Nilsson Uppsala
 • Adjungerad juridisk sakkunnig: Anders Iacobaeus Tel 070-517 15 89
 • Adjungerad regionchef: Peter Ledin
 • Sekreterare och sakkunnig: Hans Geibrink, Tel 070-330 06 76
  förbundets ansvarige i bland annat fjälljaktfrågor
 • Ytterligare personalresurs: Niklas Lundberg