Dovhjort

Dovhjorten förekommer i flera färgvarianter. I mogen ålder har den också tydlig könsprägel, bland annat i form av hanens kraftiga horn och större kroppsstorlek.

Kännetecken

Dovhjorten kan variera kraftigt i utseende och går från vit till mörkt brun.
Den mest kända röd-bruna färgen med vita prickar över rygg och flanker, är den naturliga färgvarianten och övriga är ett resultat av tidigare riktad avel i fångenskap.
Dovhjortens ”akterspegel” skiljer sig tydligt från våra övriga inhemska hjortdjur med en ganska lång svans (15-20 cm) med svart ovansida och ljus undersida.
Kroppslängden för ett fullvuxet handjur är upp till 160cm, mankhöjden 100 cm. Hinden är mindre än hjorten.
Hjorten kan väga upp till 140 kg, hinden väger ungefär hälften.
Dovviltet har också andra egenskaper som skiljer det från våra övriga hjortdjur. Dels har vi det så kallade fyrsprånget. Detta yttrar sig i flykten genom att viltet studsar fram på i stort sett raka ben. Ett annat speciellt beteende som dovhjorten använder för att undkomma fara är att trycka hårt för att undgå upptäckt. Dvs. förbli helt passiv stående eller liggande i en tätning även när något potentiellt farligt passerar på nära håll.