Rödräv

Räven är ett av världens mest spridda rovdjur. Den är aktiv året runt och finns i alla miljöer, från kalfjället till städernas parker och villaområden. Räven är allätare och äter såväl djur som smågnagare, rådjurskid, harar och insekter, men också bär, kadaver och avfall.

Rävstammen drabbades hårt av rävskabb under 70- och 80-talet, men har återhämtat sig. Rävarna är troligen mer motståndskraftiga nu och nya utbrott får inte lika omfattande följder.

Kännetecken

Räven är långsmal till formen, med stora öron, spetsig nos och en lång svans. Pälsen är i allmänhet brunröd på ovansidan och vit till gråvit på undersidan. Under täckhåren finns ett lager av grå bottenull. Pälsen på benens framsidor och tassarna är svarta, liksom öronens baksidor. Mörka teckningar finns också ofta i ansiktet.
Räven blir ungefär tio år gammal i vilt tillstånd. För att avgöra åldern används några olika metoder. Den lättaste är att titta på djurets storlek och proportioner, vilket ger en ungefärlig uppfattning. Behöver åldersbestämningen göras noggrannare kan skelettdelar från benen tas ut och undersökas. Den säkraste metoden för åldersbestämning utgår från tänderna.

Ekologi

Rödräven är ett födgeni. Dess huvudföda kan bestå av frukt, insekter, daggmaskar, hushållsavfall eller små däggdjur beroende på den lokala tillgången. Dessutom är enskilda rävar kapabla att ta fullt friska vuxna rådjur under lämpliga snöförhållanden.