Utter

Uttern är ett mårddjur som lever nästan uteslutande vid vatten. Den fångar mest fisk och men även djur som grodor och mindre däggdjur kan ingå i dieten.

Kännetecken

Den art som oftast förväxlas med utter är mink då den är det mårddjur som också lever nära vatten. Uttern är dock betydligt större än en mink och har en längre och "tyngre" svans. Det brukar var bra att fokusera på svansroten för att skilja utter från mink. Utterns svans är grövst vid svansroten, för att smalna av bakåt, medan minkens svans är lite tunnare i roten jämfört med den yviga pälsen längre bak på svansen.

Uttern är vanligen nattaktiv och det som oftast avslöjar att det finns utter i området är spår i strandkanten. Förutom spårstämplar så kan man hitta rännor i snön som skapas när uttrar "åker rutschbana" nedför slänter eller strandbankar.

Spillning av utter kan på utseendet förväxlas med minkens. Men ett sätt att skilja dessa arter åt är att de flesta personer tycker minkens spillning luktar illa och utterns spillning luktar "gott". Utterspillning luktar sötaktigt (violdoft enligt vissa) och minkens spillning luktar mycket fränt.

Ekologi

Uttern lever både i salt och sött vatten, från havskuster till sjöar och vattendrag. Den är väl anpassad till ett liv i vatten och fångar sina byten i grunda vatten. Födan består i huvudsak av fisk, men kan variera beroende på lokala förhållanden och tillgång av bytesarter.

Vid två års ålder är honorna vanligen könsmogna. Omkring två månader efter parning föder honorna 1-4 ungar i ett gryt nära vatten. Födslar kan förekomma under hela året, men i Sverige är april-juni den normala perioden. Ungarna stannar med modern i ungefär ett år. Uttern, framför allt hanen, kan företa långa vandringar längs vattendragen.

Uttern är en skicklig simmare och ett kraftfullt rovdjur. Mycket tyder på att uttern kan vara en del i förklaringen till att minkstammarna minskar i vissa områden. I Storbrittannien har man sett att utter gärna dödar minkar och när utterstammarna ökar försvinner eller minskar minkarna.