Start - Svenska Jägareförbundet
bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Komplext samband mellan borrelia och hjortvilt

Allmänna uppdraget 2016-07-22 Den fästingburna sjukdomen borrelia ökar i både Europa och Nordamerika. Tidigare forskning har visat att ökande hjortviltstammar kan vara en av orsakerna, men att det varmare klimatet och andra djur i faunan också kan spela in.

Förbud mot lockmedel med urin

Allmänna uppdraget 2016-07-21 Lockmedel baserade på urin används sällan i Skandinavien, men kan ändå föra in allvarliga smittor. För att minska risken att den nordamerikanska hjortsjukdomen CWD sprids i Sverige så har Jordbruksverket nu gått ut med en skrivelse som klargör att all införsel av lockmedel som innehåller urin eller andra delar av hjortdjur är förbjuden.

Testa dig själv i sommar

Utbildning 2016-07-21 Testa dina kunskaper i våra olika tester. Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

 

Kalender

Se alla aktiviteter

Testa dina kunskaper!

Gå vidare till testet!