Start - Svenska Jägareförbundet
bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Naturvårdsverket öppnar för lodjursjakt i hela landet

Allmänna uppdraget 2016-09-30 I takt med att lodjursstammen växer sig större i södra Sverige har länen nått den fastställda miniminivån för lodjuren. Detta har medfört att Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om jakt, inte bara till de nordliga länen, utan för första gången även till länsstyrelserna i södra Sverige.

Har det vänt för fjällgässen?

Projekt fjällgås 2016-09-30 Efter flera år utan några riktigt tydliga positiva tecken ser vi nu ett trendbrott för de svenska fjällgässen. Även om siffrorna är blygsamma känns det som att det nu finns mycket som tyder på populationens tillväxt kan få fart.

Inga nya råd om bly i ammunition

Allmänna uppdraget 2016-09-29 Nyligen publicerades en så kallad ”metastudie” om miljö- och hälsoeffekter av bly i ammunition. Studien är en genomgång av all tillgänglig forskning på området sedan 70-talet. Jägareförbundets och myndigheternas rådgivning bygger på fakta från samma forskningsstudier, och det finns därmed ingen anledning att revidera råden utifrån metastudien.

Annons

Annons

Annons

Annons

 

Kalender

Se alla aktiviteter

Testa dina kunskaper!

Gå vidare till testet!