Flyttvägar och Övervintring

De fjällgäss som häckar i Sverige flyttar från svenska fjällen till, fram för allt Nederländerna och Tyskland för övervintring. Denna flyttväg går över Sydsverige, Danmark och Tyskland.

Fjällgäss under vårsträcket. Foto: Projekt fjällgås

På hösten använder fjällgässen normalt några få rastplatser i mellansverige innan de sedan tar etappen till Nederländerna i ett svep vilket gör att fjällgäss sällan ses i sydligaste delen av landet på hösten. På våren flyger gässen vanligtvis från övervintringsplatserna i Nederländerna via Danmark, till Öresunds kusten och vidare mot Svartåmynningen i Linköping, Svensksundsviken, Hudiksvall eller Alnön utanför Sundsvall med slutdestination i Lappland.

De svenska fjällgässen har idag, tack vare forskningsstudier utförda av projektet, en ganska väl dokumenterad migrationsrutt. Lillfjärden i Hudiksvall och Hjälstaviken, i Mälardalen är platser där större flockar kan samlas. Ofta ses flockar av fjällgäss nära andra flockar av gäss vilket kan göra dem svåra att upptäcka. Flera av rastplatserna är av stor vikt för denna starkt hotade population och är idag skyddade. Projekt Fjällgås, i samarbete med lokala ornitologer, försöker dessutom att övervaka rast- och ruggningsplatser för att se till att fjällgässen ska kunna fortsätta nyttja dem fullt ut.

Huvuddelen av de svenska fjällgässen tillbringar vintern i Nederländerna men mindre flockar ses i Tyskland, Belgien och Frankrike. I Nederländerna rör sig gässen mellan olika platser och övervakas noga av inhemska ornitologer. Vanligen tillbringar fåglarna vintern på kustnära gräsmarker men besöker även jordbruksmark. I Nederländerna är det enorma flockar av andra övervintrande gäss till exempel bläsgäss och sädgäss. Dessa är till utseende snarlika fjällgässen vilket innebär att det krävs en imponerande mängd tålamod och skicklighet hos de nederländska och tyska ornitologerna när de lyckas lokalisera fjällgässen i dessa områden.