Projekt Fjällgås

Projekt Fjällgås är ett projekt med målet att det ska finnas en livskraftig fjällgåspopulation i Sverige. Projektets arbete har pågått sedan 1970-talet och har lagt störst fokus på utsättningar av uppfödda fåglar för att förstärka den vilda populationen. Sedan 2011 ingår huvuddelen av Projektets verksamhet i det svenska åtgärdsprogrammet för fjällgås. Projektets huvudman är Svenska Jägareförbundet och tillsammans med Stiftelsen Nordens Ark samt Norrbottens Ornitologiska förening drivs projektet med anslag från åtgärdsprogrammet och bidrag från stiftelser och andra organisationer.

 

 

 
Read in english

Foto: Niklas Liljebäck

Aktuellt

- Fler fjällgäss har satts ut – enda häckande populationen i EU Artikel i Svensk Jakt

- Likt 2022 gjordes även 2023 en riktad insats för att inventera fjällgäss vid dess viktiga fjällnära rastplats i Ammarnäs. Länsstyrelsen i Västerbotten delfinansierade insatsen. Ett minimiantal på 72 olika individer noterades varav 41 var ringmärkta. Antalet rastande fjällgäss var troligtvis högre än så då det är svårt att uppskatta omsättningen av omärkta individer. Till skillnad mot ifjol sågs en trend att gässen rastade ovanligt kort i Ammarnäs innan de förflyttade sig upp till häckningsområdet. Anledningen till detta tros vara att snösmältningen kommit ovanligt långt för årstiden så att gässen valde att starta häckningen tidigare.

- Pilotprojektet med att etablera en ny utsättningsplats och i förlängningen häckningsplats för fjällgässen fortsätter även år 2023. Återvändande fjällgäss har i år setts i det nya området vilket ger förhoppningar inför framtiden.

- Flertalet fjällgåsfamiljer med smått har skådats i fjällen under sommarens första månader vilket är otroligt glädjande.

- Alvins fond har bidragit med medel för inköp av tre GPS-sändare. Dessa monterades på utsättningsfåglar vilka satts ut 2023 vid den nya utsättningsplatsen i Gällivarefjällen.

- Norrbottens Ornitologiska Förening har genom förhandlingar finansierat inköp av ytterligare fem GPS-sändare vilka monterats på utsättningsfåglar 2023. Förutom att möjliggöra en bred utvärdering av insatserna ger även GPS-sändarna information om vilka platser som bör prioriteras i framtida naturvårdsåtgärder.

- Projekt fjällgås har mottagit forskningsbidrag från Göran Gustafssons stiftelse för natur och miljö i Lappland. Detta för bevarandeinsatser som projektet bedriver i Norrbotten.

Rapporter

Vill du se senaste rapporterna om fjällgäss? Klicka på länkarna nedan!

Rapporter från Sverige

Rapporter från Norge

Rapporter från Nederländerna

 

 
Read in english

I samarbete med