Projekt Fjällgås

Projekt Fjällgås är ett projekt med målet att det ska finnas en livskraftig fjällgåspopulation i Sverige. Projektets arbete har pågått sedan 1970-talet och har lagt störst fokus på utsättningar av uppfödda fåglar för att förstärka den vilda populationen. Sedan 2011 ingår huvuddelen av Projektets verksamhet i det svenska åtgärdsprogrammet för fjällgås. Projektets huvudman är Svenska Jägareförbundet och tillsammans med Stiftelsen Nordens Ark samt Norrbottens Ornitologiska förening drivs projektet med anslag från åtgärdsprogrammet och bidrag från stiftelser och andra organisationer.

Aktuellt

- Under våren 2022 gjordes en extra insats för att försöka inventera och avläsa ringar på fjällgäss i Ammarnäs. Ett annat syfte var att försöka se åt vilka håll som flockar med fjällgäss kom och flög. Detta för att på så sätt kunna få ledtrådar till potentiella häckningsområden. Beräkningarna visade att minst 74 fjällgäss rastade i Ammarnäs våren 2022. 31 par sågs i Ammarnäs och fyra par till på andra platser i Sverige så minst 35 par fjällgäss återvände till Sverige våren 2022.

- Rekordmånga viltfödda fjällgåsungar sågs på rastplatser i Sverige under hösten 2022 vilket var glädjande. Varken vårväder eller tillgången på gnagare talade för att det skulle bli ett bra år för fjällgässen så vi blev alla glatt överraskade.

- Under höststräcket 2022 sågs en Fjällgåshona med två egna ungar och 11 adopterade utsättningsfåglar. Vilken supermamma!

- År 2021 fick Projekt fjällgås ett generöst bidrag från Vattenfall AB, vilket innebar att GPS-sändare kunde köpas in. Dessa är i form av ett halsband. 10 av utsättningsfåglarna 2021 och 10 stycken 2022 försågs med dessa halsband.

- Under åren 2020, 2021 och 2022 har projekt Fjällgås i ett pilotprojekt testat at sätta ut fjällgåsungar på ett nytt område i Lappland. Detta samtidigt som gässlingar även satts ut i det vanliga utsättningsområdet. Syftet med pilotprojektet är att försöka skynda på fjällgåsens utbredning i svenska fjällen.

Rapporter

Vill du se senaste rapporterna om fjällgäss? Klicka på länkarna nedan!

Rapporter från Sverige

Rapporter från Norge

Rapporter från Nederländerna

 

English

 

Read in English

I samarbete med