Projekt Fjällgås

Projekt Fjällgås är ett projekt med målet att det ska finnas en livskraftig fjällgåspopulation i Sverige. Projektets arbete har pågått sedan 1970-talet och har lagt störst fokus på utsättningar av uppfödda fåglar för att förstärka den vilda populationen. Sedan 2011 ingår huvuddelen av Projektets verksamhet i det svenska åtgärdsprogrammet för fjällgås. Projektets huvudman är Svenska Jägareförbundet och tillsammans med Stiftelsen Nordens Ark samt Norrbottens Ornitologiska förening drivs projektet med anslag från åtgärdsprogrammet och bidrag från stiftelser och andra organisationer.

 

 

 

 

Read in english

Foto: Niklas Liljebäck

Aktuellt

- Under de första veckorna i juli kommer förstärkningsutsättningar av fjällgås ske både i Arjeplogsfjällen och i Gällivarefjällen.

-Tyvärr visade sig försommaren 2024 ha ovanligt hög aktivitet av havsörn i fjällgässens häckningsområde. Endast en fjällgåskull har hittills kunnat bekräftas. Flera av de par som brukar häcka framgångsrikt har setts på ruggningsplatsen vilket innebär att de gett upp sina häckningsförsök för i år. 

- Projekt fjällgås har 2024 beviljats bidrag från Göran Gustafssons Stiftelse för natur och miljö i Lappland. Bidraget rör framtagandet av en uppdaterad populationsmodell och överlevnadsanalys. 

- Projekt fjällgås har 2024 beviljats bidrag från Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd. Bidraget gäller fortsatta studier med sändarförsedda fjällgäss. 

-2024 års första flock av återvändande fjällgäss till Sverige rapporterades vid Lundåkrabukten i Skåne på morgonen den 18 mars (27ex). (2023 anlände de första fjällgässen till Sverige den 25 mars).

-Är du intresserad av att ideellt engagera dig inom Projekt fjällgås? Kontakta oss på Sarah.nordlinder@jagareforbundet.se för att veta mer.

 

 

Rapporter

Vill du se senaste rapporterna om observationer av fjällgäss? Klicka på länkarna nedan!

Rapporter från Sverige

Rapporter från Norge

Rapporter från Nederländerna

 

 
Read in english

I samarbete med