Projekt Fjällgås

Projekt Fjällgås är ett projekt med målet att det ska finnas en livskraftig fjällgåspopulation i Sverige. Projektets arbete har pågått sedan 1970-talet och har lagt störst fokus på utsättningar av uppfödda fåglar för att förstärka den vilda populationen. Sedan 2011 ingår huvuddelen av Projektets verksamhet i det svenska åtgärdsprogrammet för fjällgås. Projektets huvudman är Svenska Jägareförbundet och tillsammans med Stiftelsen Nordens Ark samt Norrbottens Ornitologiska förening drivs projektet med anslag från åtgärdsprogrammet och bidrag från stiftelser och andra organisationer.

 

 

 

 

Read in english

Foto: Niklas Liljebäck

Aktuellt

- Projekt fjällgås har beviljats bidrag 2024 från Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd. Bidraget gäller fortsatta studier med sändarförsedda fjällgäss. 

- Redan den 22 mars kom de första rapporterna om fjällgäss vid Svartåmynningen utanför Linköping. 

-2024 års första flock av återvändande fjällgäss till Sverige rapporterades vid Lundåkrabukten i Skåne på morgonen den 18 mars (27ex). (2023 anlände de första fjällgässen till Sverige den 25 mars). 

-Under en flerdagarsinsats av engagerade projektmedlemmar i Oudeland van Strijen, Nederländerna, den 3 december 2023 kunde minst 64 fjällgäss räknas in vilket är det högsta antalet i området sedan 2011/12.

-Häckningsframgången för de svenska fjällgässen var 2023 god för tredje året i rad!

 

Rapporter

Vill du se senaste rapporterna om observationer av fjällgäss? Klicka på länkarna nedan!

Rapporter från Sverige

Rapporter från Norge

Rapporter från Nederländerna

 

 
Read in english

I samarbete med