Projekt Fjällgås

Projekt Fjällgås är ett projekt med målet att det ska finnas en livskraftig fjällgåspopulation i Sverige. Projektets arbete har pågått sedan 1970-talet och har lagt störst fokus på utsättningar av uppfödda fåglar för att förstärka den vilda populationen. Sedan 2011 ingår huvuddelen av Projektets verksamhet i det svenska åtgärdsprogrammet för fjällgås. Projektets huvudman är Svenska Jägareförbundet och tillsammans med Stiftelsen Nordens Ark samt Norrbottens Ornitologiska förening drivs projektet med anslag från åtgärdsprogrammet och bidrag från stiftelser och andra organisationer.

 

 

 
Read in english

Foto: Niklas Liljebäck

Aktuellt

- En ny vetenskaplig studie har publicerats. Studien är baserad på data från vildfångade sändarförsedda svenska fjällgäss (Kruckenberg, H. et al. 2023). Studien undersökte den svenska fjällgåspopulationens flyttvägar och visade ett oväntat brett nätverk av sträckvägar och rastplatser. Nya, för arten viktiga, rastplatser kunde lokaliseras både i Sverige, Danmark och norra Tyskland. Studien visade även att höst- och vårflytt skiljer sig åt både i hastighet och till viss del i val av rastplatser.

Kruckenberg, H., Moonen, S., Kölzsch A., Liljebäck, N. & Müskens, G.J.D.M. Migration routes and steppingstones along the western flyway of Lesser White-fronted Geese (Anser erythropus). 2023. Bird Conservation International, 33, e42, 1–8     

- Under våren 2022 gjordes en extra insats för att försöka inventera och avläsa ringar på fjällgäss i Västerbottensfjällen. Beräkningarna visade att minst 74 fjällgäss rastade på platsen under våren 2022. Totalt sågs 35 par fjällgäss återvända till Sverige våren 2022. Dessa siffor är minimisiffror då det är svårt att avgöra omsättningen av omärkta fåglar på en plats.

- Rekordmånga viltfödda fjällgåsungar sågs på rastplatser i Sverige under hösten 2022 vilket var glädjande. Varken vårväder eller tillgången på gnagare talade för att det skulle bli ett bra år för fjällgässen så vi blev alla glatt överraskade.

- År 2021 fick Projekt fjällgås ett generöst bidrag från Vattenfall AB, vilket innebar att GPS-sändare kunde köpas in. Dessa är i form av ett halsband. 10 av utsättningsfåglarna 2021 och 10 stycken 2022 försågs med dessa halsband.  

- Under åren 2020, 2021 och 2022 har projekt Fjällgås i ett pilotprojekt testat at sätta ut fjällgåsungar på ett nytt område i Lappland. Detta samtidigt som gässlingar även satts ut i det vanliga utsättningsområdet. Syftet med pilotprojektet är att försöka skynda på fjällgåsens utbredning i svenska fjällen. 2023 är första året vi kan förvänta oss att se återvändande fjällgäss i mogen ålder för att häcka.

- På AEWA´s (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds) möte 2022 i Budapest beslöts att den internationella aktionsplanen för fjällgås skulle läggas ner. Nedläggningen kom som en följd av att de länder som ingår i förhandlingarna inte kunde enas om huruvida den svenska populationen av fjällgäss skulle få ingå i planen eller inte. Vissa länder anser att den svenska populationen saknar bevarandevärde på grund av att den är förstärkt med utsatta fjällgäss. För en flyttfågel som fjällgåsen är det av största vikt att en plan för bevarandet sträcker sig över nationens gränser. Den stora förloraren i detta är arten fjällgås.

Rapporter

Vill du se senaste rapporterna om fjällgäss? Klicka på länkarna nedan!

Rapporter från Sverige

Rapporter från Norge

Rapporter från Nederländerna

 

 
Read in english

I samarbete med